Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu usług pocztowych w zakresie:
1.1 usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek pocztowych oraz dokonywanie ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy (adresatowi);
1.2 przekazów pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjmowaniu nadawanych przez Zamawiającego przekazów pocztowych, doręczaniu (wypłacie) adresatowi kwot przekazów, a także zwrocie kwot przekazów w przypadku wyczerpania możliwości ich doręczenia (wypłaty);
1.3 odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego.
2. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą świadczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe (Dz. U. 2020 poz. 1041) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:
3.1 usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym obejmujące przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie:
a) przesyłek listowych o wadze do 2000 g i liczonych z tolerancją 2 mm o wymiarach:
Format S - przesyłka o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekraczać: wysokości 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm;
Format M - przesyłka o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekraczać: wysokości 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm;
Format L:
Minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm, Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm;

b) wymiary przesyłek listowych nadawanych w formie rulonu wynoszą:
Minimum – suma długości plus podwójna średnica – 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm,
Maksimum – suma długości plus podwójna średnica – 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm;


3.2 usługi przekazów pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w celu zwrotu składki zdrowotnej dla osób bezrobotnych nieposiadających kont bankowych polegających na przyjmowaniu nadawanych przez Zamawiającego przekazów pocztowych, doręczaniu(wypłacie) adresatowi kwot przekazów, a także zwrocie kwot przekazów w przypadku wyczerpania możliwości ich doręczenia (wypłaty). W przypadku nadpłaconej
wartości opłaty pocztowej Wykonawca dokona jej zwrotu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania środków, zwroty będą dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego;

3.3 zwrot przekazów pocztowych, przesyłek listowych lub paczek pocztowych niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy;

3.4 odbiór przesyłek listowych lub paczek pocztowych przeznaczonych do nadania z siedziby Zamawiającego i ich przemieszczenie do placówki nadawczej Wykonawcy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Stanisława Staszica
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
ul. Stanisława Staszica
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się