DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENY

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higieny dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych będących na zaopatrzeniu 2 WOG oraz wyposażenie magazynów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ:
załączniki nr 1.1-1.2 – formularze ofertowe, załącznik nr 4 - wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Obornicka 100-102
Wrocław 50-984
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Obornicka 100-102
Wrocław 50-984
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się