Dostawa pługa

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) fabrycznie nowego pługa dla Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Wyczechach. Opis wymaganych parametrów technicznych stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowany pług musi być dopuszczony do użytkowania na terenie Polski.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 08:30


» Lokalizacja

Karzniczka 2
Damnica 76-231
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt

» Dane nabywcy

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce
Karzniczka 2
Damnica 76-231
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się