Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Skic - Buntowo

» Opis zapytania

• w miejscowości Skic
a) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni jezdni - 6600 m2 ( 1100 mb i szer. 6,0 m ),
c) wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 3 cm po zagęszczeniu- 6600 m2 ( 1100 mb i szer. 6,0 m ),
• od mostu na rzece Kocuń ( strona prawa )
a) korytowanie i uzupełnienie pobocza z kruszywa kamiennego o szer. śr. 1,3 m. i gr. 30 cm na odcinku 1100 mb,
b) wykonaniu nakładki z mieszanki mineralno – asfaltowej o szer. śr. 1,3 m i gr. 4 cm , na odcinku 1100 mb. ( aby uzyskać szerokość jezdni 5 m ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Za Dworcem
Złotów 77-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
ul. Za Dworcem
Złotów 77-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się