Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie, gmina Kołbaskowo

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją pn„ Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie, gmina Kołbaskowo”. Miejsce wykonania zamówienia: działka Nr ew. gr. 140/1 i 140/2 obręb Stobno.
Kody CPV:
45000000-7: Roboty budowlane
45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2.Zakres robót obejmuje budowę hydroforni strefowej wraz z niezbędną infrastrukturą.
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa składająca się projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót a pomocniczo również przedmiar robót.
4. Zaoferowany termin gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesiące od odbioru końcowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 10:45


» Lokalizacja

Kołbaskowo 106
Kołbaskowo 72-001
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
Kołbaskowo 72-001
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się