„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka” - w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

» Opis zapytania

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na wybudowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Różanka., gmina Międzylesie. Projektowanie sieci wodociągowej musi odbywać się w oparciu o istniejący dla tego obszaru gminy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz o warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu. Zamówienie przewiduje zaprojektowanie, a następnie wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 208, 207/1, 207/2, 206, 272/2, 272/1, 83, 137, obręb Różanka, oraz przejście sieci pod potokiem Różana. Przewidywana długość sieci wodociągowej w przybliżeniu wynosi 1972 mb. Jednocześnie z siecią uliczną projektowane będą przyłącza do granicy działek w ilości około 36 sztuk, oraz hydranty podziemne 13 szt. i nadziemne 1 szt.
Pozostały opis przedmiotu zamówienia w SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

57-530 Międzylesie


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Międzylesie
pl. Wolności 1
57-530 Międzylesie
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się