Dostawa aktualizacji oprogramowania - numer postępowania FH/ 01/ 09/ 20

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odnowienie licencji Microsoft Visual Studio Enterprise z 2 letnią subskrypcją MSDN.
2. Szczegółowy przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór Umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Leopolda 31
Katowice 40-189
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
ul. Leopolda 31
Katowice 40-189
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się