Dostawa w formie leasingu komputerów przenośnych z opcją wykupu na potrzeby Rzecznika Finansowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu komputerów przenośnych z opcją wykupu na potrzeby Rzecznika Finansowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ - Specyfikacji technicznej. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Istotnych postanowieniach umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca dostarczy 138 komputerów przenośnych (laptopów) fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych, wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawnych technicznie - w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Powsińska 69/71
Warszawa 02-903
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71
Warszawa 02-903
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się