Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ubezpieczenia w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2022 r. w szczególności:
• obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2019 r. poz. 866/,
• dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności medycznej innej niż objęta obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą z włączeniem ubezpieczenia nadwyżkowego,
• dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – działalność pozamedyczna (ubezpieczenie dobrowolne),
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego- medycznego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 – Opis przedmiotu Zamówienia do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Kraszewskiego 142
Krynica - Zdrój 33-380
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
ul. Kraszewskiego 142
Krynica - Zdrój 33-380
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się