Wykonanie remontu balkonów w segmencie D i E budynku Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu balkonów w segmencie D i E budynku Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie, zwane dalej robotami.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa dokumentacja, stanowiąca załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ lub Specyfikacją), która dostępna jest na stronie Zamawiającego: www.uw.edu.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Krakowskie Przedmieście -
Warszawa 00-927
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście -
Warszawa 00-927
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się