Dostawa maszyn rolniczych

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) fabrycznie nowych maszyn:
- siewnik pneumatyczny punktowy dla Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie,
- agregat uprawowo-siewny z możliwością wysiewu w mulcz dla Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej.
Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zaoferowane maszyny muszą być dopuszczone do obrotu w Polsce i posiadać wymagany prawem dokument CE.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Słupia Wielka 1
Słupia Wielka 63-022
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt

» Dane nabywcy

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej
Słupia Wielka 1
Słupia Wielka 63-022
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się