: „Przebudowa drogi gminnej nr 601466K (działka nr 143) ul. Na Brzezie na odcinku 185,39mb, od km 0+000,00 do km 0+185,39, w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś. Przebudowa drogi gminnej nr 6014467K (działka nr 1/1 i 1/2) ul. Słowiańska na odcinku 267,29 mb, od km 0+000,00 do km 0+267,29, w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś.”

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej nr 601466K (działka nr 143) ul. Na Brzezie na odcinku 185,39mb, od km 0+000,00 do km 0+185,39, w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś. Przebudowa drogi gminnej nr 6014467K (działka nr 1/1 i 1/2) ul. Słowiańska na odcinku 267,29 mb, od km 0+000,00 do km 0+267,29, w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś.”

Zadanie to realizowane będzie na podstawie:
- zgłoszenia robót budowlanych AB.V.6743.3.138.2020.AD z dnia 03 sierpnia 2020 roku
- dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie Gminy Wielka Wieś przez VEGMAR Jakub Krawczyk z siedzibą ul. Dembego 12 lok 14, 02-796 Warszawa - dat. Lipiec 2020 roku stanowiącej załącznik do SIWZ

1.1 Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:
- prace przygotowawcze i rozbiórkowe w tym przepustów, odwodnienia, zjazdów w pasie dróg
- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, odwodnieniem liniowym, studniami
rewizyjnymi,
-wykonanie chodnika z kostki betonowej
-inne prace w tym: umocnienie skarp płytami ażurowymi, prace pomiarowe, prace ziemne, wprowadzenie organizacji robót na czas budowy oraz docelowej na przebudowywanym odcinku drogi.
- wykonanie nakładki asfaltowej

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Plac Wspólnoty 1
Szyce 32-085
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Wielka Wieś
Plac Wspólnoty 1
Szyce 32-085
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się