Krzydlina Wielka X drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objetego PROW na rok 2020.

» Opis zapytania

Zamówienie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej drogi znajdującej się na działce nr 681 AM-3 obręb Krzydlina Wielka, własność Gminy Wołów. Nowy pas drogowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych po procedurze scaleniowej posiada szerokość około 14,5 m.
Przewiduje się jezdnię jednopasową o szerokości 3,50 m z poboczami obustronnymi o szerokości 2 x 1,0 m z poszerzeniami na mijankach o łącznej szerokości jezdni 6,0 m.
Długość drogi podlegająca przebudowie to 500m.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 13:00


» Lokalizacja

Rynek 34
Wołów 56-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Wołowie
Rynek 34
Wołów 56-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się