„Zawarcie umowy ramowej na remont kwater i lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie AMW OReg Gdynia”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem umowy ramowe jest ustalenie warunków i zasad realizacji zamówień publicznych na sukcesywne wykonywanie w czasie jej trwania, remontów kwater i lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów kwater i lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Gdyni, w ilości około 75 lokali mieszkalnych o średniej powierzchni około 50 m2.
3. Zamówienie obejmuje roboty w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej (w tym instalacje wod-kan, co. i gazowe) oraz w branży elektrycznej.
4. Szczegółowy zakres robót stanowią załączniki w postaci: formularza cenowego – załącznik nr 2 do SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Nowowiejska 26 A
Warszawa 00-911
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Agencja Mienia Wojskowego
Nowowiejska 26 A
Warszawa 00-911
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się