„Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia boiska GKS „Pogoń” w Grodzisku Mazowieckim”

» Opis zapytania

1. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT: Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia boiska GKS „Pogoń” w Grodzisku Mazowieckim:
ul. Szwedzka Grodzisk Mazowiecki
a. montaż szafek oświetleniowych SOK – 1 kpl.
b. budowa kablowej linii oświetlenia długości ok. 460 m kablem YAKXS
4 x 25 mm2 z wykonaniem przynależnych robót ziemnych, rozbiórki nawierzchni
chodników i wjazdów do posesji, przewiertów pod jezdniami, itp. i odbudową
nawierzchni chodników i wjazdów wraz z podbudową
c. montaż bednarki uziemiającej FeZn 25x4 - kmplt.
d. budowa masztów oświetleniowych z oprawami LED – 4 kpl.,
e. wykonanie kablowych podłączeń słupów i szafek oświetleniowych ze złącza
f. pomiary, inwentaryzacja geodezyjna, odbiory
g. montaż opraw oświetleniowych – 24kmpt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ i Załączniki : nr 5, nr 8 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się