„Budowa ulicy Sędzickiego i przebudowa ulicy Grottgera w Rumi”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ulicy Sędzickiego i przebudowa ulicy Grottgera w Rumi”.
2. Zakres zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej – ulicy Sędzickiego oraz przebudowę ulicy Grottgera w Rumi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną oraz budowy układu drogowego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik A do SIWZ,
2) Decyzja nr AB.6740.29.2017.19.D.X. z dnia 15.02.2018 r. – załącznik B do SIWZ,
3) Projekt budowlany – załącznik C do SIWZ,
4) Projekt wykonawczy – branża drogowa – załącznik D do SIWZ,
5) Projekt wykonawczy – branża sanitarna – załącznik E do SIWZ,
6) Projekt wykonawczy – branża elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne – załącznik F do SIWZ,
7) Projekt wykonawczy – branża telekomunikacyjna – załącznik G do SIWZ,
8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża drogowa - załącznik H do SIWZ,
9) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża sanitarna - załącznik I do SIWZ,
10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne - załącznik J do SIWZ,
11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża teletechniczna - załącznik K do SIWZ,
12) do SIWZ,
13) Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Sobieskiego 7
Rumia 84-230
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Rumia
ul. Sobieskiego 7
Rumia 84-230
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się