Dostawa pieca konwekcyjno - parowego do Żłobka nr 1 przy ul. Lwowskiej 20 we Wrocławiu Znak postępowania: ZP-84/WZŻ/2020.

» Opis zapytania

2.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieca konwekcyjno - parowego, sterowanego elektronicznie z funkcją automatycznego mycia.
2.2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do: Żłobka nr 1 ul. Lwowska 20, Wrocław.
2.3.Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.
2.4. Zasady (warunki) realizacji przedmiotu zamówienia oraz płatności zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Fabryczna 15
Wrocław 53-609
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Wrocławski Zespół Żłobków
Fabryczna 15
Wrocław 53-609
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się