Wykonanie materiałów wspierających realizację procesu planistycznego na potrzeby projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów wspierających realizację
procesu planistycznego na potrzeby projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla
obszarów Natura 2000”. 2. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: 2.1. wykonanie i dostarczenie
oznakowanych teczek – 1000 sztuk. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący
jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Bazylianówka 46
Lublin 20-144
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Bazylianówka 46
Lublin 20-144
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się