Wyposażenie pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport i wniesienie) pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia szkolnych pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu, ul. Żeromskiego 26.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
a) szatkownicy do warzyw z zestawem tarcz 1 szt.
b) szafy chłodniczej 1 szt.
c) kuchni gazowej 1 szt.
d) obieraczki do ziemniaków z filtrem opływu 1 szt.
e) urządzenia Sous-vide 1 szt.
f) kuchni elektrycznej indukcyjnej 1 szt.
g) pieca konwekcyjnego 1 szt.
h) robota wielofunkcyjnego 1 szt.
i) zmywarki do naczyń i szkła 3 szt.
j) szafy magazynowej 1 szt.
k) stołu przyściennego 1 szt.
l) ekspresu do kawy 1 szt.
ł) wózka kelnerskiego do flambirowania 1 szt.


2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
39221000-7 – sprzęt kuchenny
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik
do siwz.
4. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono w Istotnych postanowieniach umownych, które stanowią załącznik do siwz.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Parkowa 2
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
ul. Parkowa 2
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się