Zielone płuca Poligonu – strefa świeżego powietrza – etap I.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja I etapu zadania inwestycyjnego w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego pn: „Zielone płuca Poligonu – strefa świeżego powietrza”.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawową Nr 2 w Pszczynie
- Wymiana istniejącej nawierzchni utwardzonej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej;
- Dostawa i montaż ławki;
- Wykonanie rabat roślinnych na miejscu istniejącego trawnika;
- Nasadzenia drzew i krzewów;
- Dostawa i rozścielenie kruszywa.
b) Doposażenie placu zabaw obok Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie:
- Dostawa i montaż karuzeli;
- Dostawa i montaż zestawu sportowo-sprawnościowego;
- Dostawa i montaż zestawu: sklepik z tablicami edukacyjnymi.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączona dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 2
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Metale
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Pszczynie
ul. Rynek 2
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się