Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Olkusz i jej jednostek organizacyjnych od dnia 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2025 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej Gminy Olkusz i jej jednostek organizacyjnych. Szczegółowe wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia: do 01.01.2021r. do 30.06.2025r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Olkusz 32-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Olkusz
ul. Rynek 1
Olkusz 32-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się