Usługi pomiaru treści multimedialnych oraz ruchu w witrynach internetowych w okresie 12 miesięcy.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi pomiaru treści multimedialnych oraz ruchu w witrynach internetowych w okresie 12 miesięcy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł
Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się