Dostawa licencji na oprogramowanie informatyczne/komputerowe

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje dostarczenie i wydanie (sprzedaż) na rzecz zamawiającego wymienionych niżej licencji na oprogramowanie informatyczne/komputerowe w danej liczbie:
ZADANIE NR 1: 10 licencji serwera bazodanowego Microsoft SQL Server 2019 Standard - upgrade/rozszerzenie dla łącznie 20 rdzeni procesorowych, albo dostawa/sprzedaż licencji równoważnych;
ZADANIE NR 2: licencja systemu ManageEngine DesktopCentral - upgrade/rozszerzenie o zarządzanie 350 stacjami roboczymi, albo dostawa/sprzedaż licencji na oprogramowanie równoważne;
ZADANIE NR 3: licencja systemu FortiSIEM - upgrade/rozszerzenie o obsługę 500 EPS, albo dostawa/sprzedaż licencji na oprogramowanie równoważne.
Opis przedmiotu zamówienia oraz ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, zamieszczone w SIWZ, stanowią określenie przez zamawiającego standardów jakościowych, które odnoszą się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem całkowitych kosztów ponoszonych przez zamawiającego w odniesieniu do cyklu życia przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 181 C
Warszawa 02-222
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181 C
Warszawa 02-222
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się