Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chmielnik

» Opis zapytania

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chmielnik”.
Zakres robót obejmuje przebudowę trzech odcinków dróg położonych na terenie gminy.

W skład zadania wchodzą następujące części:
Część I – Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+160 na działce nr ewid. 1487 w miejscowości Błędowa Tyczyńska.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na długości 160 m w miejscowości Błędowa Tyczyńska.

Zasadniczy zakres robót Części I zamówienia obejmuje:
1) wykonanie podbudowy z kruszywa
2) wykonanie nawierzchni bitumicznej,
3) wykonanie utwardzonych poboczy,
4) wykonanie robót towarzyszących.

Część II – Remont dróg gminnych nr 108266R Zabratówka Wieś – Błędowa Tyczyńska w km 0+000 - 0+079 i nr 108267R Zabratówka – Markówki-Grzegorzówka w km 0+000 - 0+645 na działkach nr ewid. 1191, 1155, 969, 888, 329 położonych w Zabratówce.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont ciągu dróg gminnych w miejscowości Zabratówka.

Zasadniczy zakres robót Części II zamówienia obejmuje:
1) rozbiórki elementów dróg
2) korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża
3) wykonanie odcinkowego remontu podbudowy i nawierzchni bitumicznej
4) wykonanie odcinkowego remontu chodnika i kanalizacji deszczowej
5) wykonanie odcinkowego remontu umocnionego rowu przydrożnego
6) wymiana przepustów drogowych
7) odcinkowe umocnienie skarpy
8) przebudowa przepustu drogowego
9) wykonanie robót towarzyszących.


Część III – Przebudowa drogi gminnej nr 108262R Wola Rafałowska – Przysłopy w km 0+000 – 0+610 w miejscowości Wola Rafałowska.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu drogi o łącznej długości 610 m w miejscowości Wola Rafałowska.

Zasadniczy zakres robót Części III zamówienia obejmuje:
1) wykonanie podbudowy z kruszywa
2) wykonanie nawierzchni bitumicznej,
3) wykonanie utwardzonych poboczy,
4) wykonanie robót towarzyszących.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Chmielnik 50
Chmielnik 36-016
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Chmielnik
Chmielnik 50
Chmielnik 36-016
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się