Prace konserwacyjne schodów wejściowych i dojścia do budynku nr 54 w kompleksie wojskowym m. Ustka – naprawa nawierzchni wraz z pracami towarzyszącymi.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówieni8a są prace konserwacyjne schodów wejściowych i dojścia do budynku nr 54 w kompleksie wojskowym m. Ustka – naprawa nawierzchni wraz z pracami towarzyszącymi.
Zakres prac obejmuje:
- częściową rozbiórkę nawierzchni betonowej oraz zdegradowanej konstrukcji schodów do budynku.
- wykonanie nowych nawierzchni schodów z obrzeży betonowych i kostki brukowej betonowej 6 cm.
- wykonanie chodnika z kostki betonowej 6 cm na podsypce cementowo piaskowej.
- wywiezienie i utylizację odpadów budowlanych.
Kostka betonowa zamawiającego.
Szczegółowy zakres, technologie i materiały które należy zastosować określa przedmiar robót .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Lędowo-Osiedle 1N
Ustka 76-271
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Lędowo-Osiedle 1N
Ustka 76-271
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się