Dostawa ELEKTRODA pH CPS41D-7AB2B1 i ZESTAW NAPRAWCZY KAT.6788305 ANALIZATOR KRZEMIONKI POLYMETRON 9610SC do TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli.

» Opis zapytania

Prosimy złożenie oferty cenowej na dostawę:
1) 591-200-203-0 ELEKTRODA pH CPS41D-7AB2B1 - 2 szt.
(Nie dopuszczamy produktu równoważnego ze względu na kompatybilność z pH-metrem zainstalowanym na układzie pomiarowym.)
2) ZESTAW NAPRAWCZY KAT.6788305 ANALIZATOR KRZEMIONKI POLYMETRON 9610SC – 1 kpl.
(Zamawiający nie dopuszcza produktu równoważnego - konieczność oryginalnej części do analizatora)

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli . wg. Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent składając ofertę gwarantuje niezmienność cen niezależnie od zamawianej ilości,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- przy składaniu oferty prosimy o dołączenie deklaracji zgodności / certyfikatu

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacja warunków ujętych w opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta i na podstawie której system przeliczy łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji (w cenie ofertowej netto produktu należy uwzględnić jego cenę , cenę transportu, cło w przypadku importu (gdy obowiązuje) oraz inne składniki np. rabaty, upusty i.t.p.).

4. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.

5.Zastrzeżenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFX lub aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wybranych pozycji ze złożonej oferty,
- przy dostawie wymagane jest świadectwo jakości, certyfikat, instrukcja użytkowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.