Zakup wyposażenia do żłobka w ramach projektu „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie!”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do żłobka w ramach projektu „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie! oraz Malucha +2020”.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do siwz.
2. Zamówienie podzielone jest na dwie części:
Część 1: Sprzęt Elektryczny AGD, RTV i TiK.
Część 2: Meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz dodatkowe wyposażenie części administracyjnej, zmywalni i kuchenek, łazienek, sal dziecięcych, pralni i szatni.

Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia.

3. Zakres obowiązków Wykonawcy:
3.1. Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania z należytą starannością wszelkich czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy.
3.2. Miejscem dostawy jest nowopowstały żłobek mieszczący się przy ulicy Pocztowej 11 w Gnieźnie.
3.3. Wykonawca dostarczy sprzęt i wyposażenie na własny koszt i na własne ryzyko, zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynków oraz skręcenie i ustawienie mebli w godzinach pracy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe w czasie transportu.
3.4. Odbiór przedmiotu umowy będzie dokumentowany pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym.
3.5. Wszystkie sprzęty i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania. Wszystkie dostarczone sprzęty i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
3.6. Wraz z asortymentem należy dostarczyć dokumenty go dotyczące, a w szczególności opisujące w języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, gwarancje, atesty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Lecha 6
Gniezno 62-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Gniezno
ul. Lecha 6
Gniezno 62-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.