realizacja usługi transportowej dla uczestników Klubu osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej w związku z realizacją projektu pn. „Pracuś”, oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

» Opis zapytania

realizacja usługi transportowej dla uczestników Klubu osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej w związku z realizacją projektu pn. „Pracuś”, oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. •
Część nr I przedmiotu zamówienia:
dla nie więcej niż 25 uczestników Klubu osób niesamodzielnych prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach na trasie od miejsca zamieszkania uczestników projektu, tj. od miejscowości należących terytorialnie do Gminy Pabianice do miejsca świadczenia usługi w Woli Żytowskiej i od miejsca świadczenia usługi w Woli Żytowskiej do miejsca zamieszkania uczestników projektu, tj. do miejscowości należących terytorialnie do Gminy Pabianice. Zamawiający przewiduje łączną ilość kilometrów nie większą niż 2 940 km.
Część nr II przedmiotu zamówienia:
dla nie więcej niż 42 uczestników Klubu osób niesamodzielnych prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach w wybrane dni w miesiącu
w zakresie usług realizowanych poza siedzibą Klubu osób niesamodzielnych. Zamawiający przewiduje łączną ilość kilometrów nie większą niż 600 km.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Łaska 3/5
Pabianice 95-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi kurierskie i pocztowe
  • Usługi transportowe, logistyczne, spedycyjne i magazynowe
  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach
Łaska 3/5
Pabianice 95-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się