Dostawy aparatów fotograficznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zawarcie umowy ramowej na: dostawy aparatów fotograficznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do dokumentacji postępowania.
3. Szacunkowa ilość zamawianego asortymentu, wskazana jest w Załączniku nr 2 do dokumentacji postępowania.
4. Termin dostawy asortymentu: nie dłuższy niż 30 dni roboczych, od zawarcia umowy wykonawczej.
Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00
z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Nowolipie 2
Warszawa 00-150
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt fotograficzny

» Dane nabywcy

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa 00-150
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się