Dostawy paliw płynnych, oleju napędowego oraz płynów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych (tankowanie samochodów służbowych) odpowiadających Polskim Normom: benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego (ON) do samochodów służbowych Zamawiającego, agregatu prądotwórczego, benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju do kosiarek, podkaszarek spalinowych i pił spalinowych wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Miejscem realizacji dostaw będzie stacja paliw Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym.
3. W związku z tym, że ilość dostaw paliwa uzależniona jest od bieżących potrzeb Szpitala, Zamawiający zastrzega, iż ilość paliwa i oleju podana w Załączniku nr 1 do SIWZ jest ilością szacunkową – orientacyjną, podaną w celu obliczenia ceny oferty. Z uwagi na to, iż ilość paliwa określona w Załaczniku nr 1 do SIWZ może ulec zmianie, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie wg rzeczywistej ilości zakupionego paliwa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

21-100 Lubartów


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się