Usługa zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w Internecie, promującej efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w Internecie, promującej efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

40-037 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi marketingowe i PR

» Dane nabywcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się