Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i cyberryzyk spółki Tramwaje Warszawskie (6 części).

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółki Tramwaje Warszawskie:
1) część 1 – ubezpieczenie mienia i następstw nieszczęśliwych wypadków;
2) część 2 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności;
3) część 3 – ubezpieczenia komunikacyjne;
4) część 4 – ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu;
5) część 5 – ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych;
6) część 6 – nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności.
W częściach 1–4 i 6 zamówienie podstawowe obejmuje ubezpieczenie w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, a opcja obejmuje przedłużenie okresu ubezpieczenia o kolejnych 12 miesięcy.
W części 5 zamówienie podstawowe obejmuje ubezpieczenie w okresie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy i przewiduje się 2 opcje: opcja 1 obejmuje przedłużenie okresu ubezpieczenia o kolejnych 18 miesięcy, a opcja 2 obejmuje przedłużenie okresu ubezpieczenia o kolejnych 12 miesięcy od zakończenia opcji 1.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

01-232 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Tramwaje Warszawskie
Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się