Zimowe oczyszczanie ulic, chodników, dróg dla rowerów i przystanków w obrębie przebudowywanej DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok (ul. Kleeberga) do węzła Porosły oraz DW676 na odcinku od granicy miasta Białystok (ul. Jana Pawła II) do węzła Porosły

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zimowe oczyszczanie wszystkich ulic (ok. 121 500m2), chodników (ok. 7 300m2), dróg dla rowerów (ok. 12 000m2) i przystanków (5 sztuk) w obrębie przebudowywanej DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok (ul. Kleeberga) do węzła Porosły oraz DW676 na odcinku od granicy miasta Białystok (ul. Jana Pawła II) do węzła Porosły – zgodnie z mapą sytuacyjną stanowiącą załącznik nr 6 do siwz.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż do czynności w zakresie realizacji zamówienia, określonych w załączniku nr 8 do SIWZ wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy. Obowiązki wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

15-950 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Miasto Białystok
ul. Słonimskiej 1
15-950 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się