Dostawa energii elektrycznej

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej (dystrybuowanej przez lokalnego Operatora Systemów Dystrybucyjnych - OSD) przez okres kolejnych 12 miesięcy do 4 Punktów Poboru Energii (PPE), zlokalizowanych w 3 obiektach Zamawiającego. 3. Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2021 r. (12 miesięcy) wynosi: 395 835 kWh dla wszystkich PPE

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.08.2020 | 12:00


» Lokalizacja

45-372 Opole


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
Kośnego 55
45-372 Opole
telefon: (77) 4410820
fax: Brak
email: sekretariat@rckik-opole.com.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się