Wykonanie ekspertyz na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych na obszarze Natura 2000 Ostoja Gorczańska PLH120018 oraz uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000: Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB120007, Pasmo Policy PLB120006.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Pasmo Policy PLB120006, w tym:
- uzupełnienie stanu wiedzy na temat siedlisk głuszca Tetrao urogallus w obszarze Natura 2000 Pasmo Policy PLB120006 i sąsiadujących z nim terenach przyległych, oraz zbiór materiału biologicznego do badań genetycznych wraz z wykonaniem analizy genetycznej. Obszar objęty badaniami o powierzchni ok. 1400 ha,
– udział w spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiającego, z interesariuszami w obszarze Natura 2000 objętym zamówieniem. Planowane są 2 spotkania. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przygotowanie prezentacji w zakresie opisanym w załączniku nr 1 -OPZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

31-542 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Mogilska 25
31-542 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się