Wywóz i zagospodarowanie odpadu o kodzie 17 02 04* Zużyte podkłady kolejowe

» Opis zapytania

ZAPYTANIE O SZACOWANĄ CENĘ USŁUGI.

Niniejsze zapytanie jest wyłącznie zapytaniem o informację i służy jedynie zbadaniu rynku potencjalnych Wykonawców.

W przypadku wszczęcia postępowania, w terminie późniejszym Zamawiający poinformuje i udostępni Wykonawcom Specyfikację Warunków Zamówienia w celu złożenia ofert.

Dotyczy zadania pn.:
Wywóz i zagospodarowanie odpadu o kodzie 17 02 04* - Zużyte podkłady kolejowe

Prace polegać będą na załadunku, wywozie i zagospodarowaniu odpadu o kodzie 17 02 04* o łącznej masie ok. 40 Mg.
Zagospodarowanie odpadu podlegać będzie pod przepisy ustawy o odpadach. Każdy potencjalny Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia w zakresie posiadacza odpadu.

Cena powinna obejmować kompleksową usługę za zagospodarowanie 1 Mg odpadu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.08.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się