Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* oraz 19 01 12

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstających w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Gwarków” OUZ-2 w wyniku termicznego przetwarzania odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. z podziałem na zadania określone poniżej:
Zadanie 1: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 07* w planowanej ilości 1 210 Mg
Zadanie 2: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 10* w planowanej ilości 50 Mg
Zadanie 3: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 13* w planowanej ilości 275 Mg
Zadanie 4: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 12 w planowanej ilości 17 700 Mg
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

01-161 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Obozowa 43
01-161 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się