ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA OKRES OD 01.12.2020 – DO 31.05.2023

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na :
- odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych na terenie Gminy Stronie Śląskie,
- wyposażeniu w odpowiednio opisane pojemniki, kontenery, bądź boksy do gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez Zamawiającego,
- odbiorze przeterminowanych leków oddawanych przez mieszkańców do wskazanych punktów zbiórki przeterminowanych leków zlokalizowanych w aptekach, znajdujących się na terenie Gminy Stronie Śląskie,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Stronie Śląskie, zebranych w PSZOK oraz we wskazanych punktach zbiórki przeterminowanych leków, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

57-550 Stronie Śląskie


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Stronie Śląskie
Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się