Zimowe oczyszczanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe oczyszczanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio realizujących prace związane z realizacją zamówienia w zakresie wykonywania prac płużenia, sypania środkami chemicznymi, posypywania piaskiem, uprzątania i wywozu śniegu i lodu oraz zamiatania piasku użytego do usuwania śliskości jezdni na koniec sezonu. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

03-841 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się