Dostawa paliw ciekłych - zakup hurtowy dla Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw ciekłych – zakup hurtowy dla Bioeko Grupa TAURON sp. z o. o. w Stalowej Woli.
Dostawa paliwa dla maszyn i urządzeń pracujących w jednostkach wytwórczych Grupy TAURON muszą być realizowane loco, w zależności od Zadania, przy wykorzystaniu mobilnego dystrybutora.
Dostarczane paliwa muszą być wysokiej jakości, muszą być zgodne z wymogami określonymi m. in. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 poz.1680), Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019, poz. 660 ze zm.) i wymogami określonymi w normach PN-EN 590+A1:2017-06 dla ON.
W zależności od warunków atmosferycznych, będą każdorazowo określane przez Zamawiającego:
 paliwo letnie,
 paliwo przejściowe,
 paliwo zimowe
i złożone na piśmie lub przesłane pocztą elektroniczną
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 12 miesięcy od zawarcia Umowy w ramach 4 zadań:
Zadanie nr 1 – Dostawa oleju napędowego na plac biomasy TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, lok. Elektrownia Jaworzno II, ul. Energetyków 15, 43 – 603 Jaworzno
• Dostawy muszą być realizowane przy pomocy certyfikowanego, mobilnego dystrybutora przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych), w terminie 2 dni od dnia otrzymania Zamówienia i w ilościach wynikających z Zamówienia, ale nie mniejszych niż: 400 L
•w ilości szacowanej 60 000 l/rok z częstotliwością co dwa dni po około 500 – 800 litrów na zamówienie przesłane pismem lub pocztą elektroniczną.
•zgodnie z wymaganiami: Normy PN-EN 590+A1:2017-06
Zadanie nr 2 – Dostawa oleju napędowego Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o., ul. Energetyków 15, 43 – 603 Jaworzno
•Dostawy muszą być realizowane przy pomocy certyfikowanego, mobilnego dystrybutora przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych), w terminie 2 dni od dnia otrzymania Zamówienia i w ilościach wynikających z Zamówienia, ale nie mniejszych niż: 400 L
•w ilości szacowanej: 10 000 l/rok z częstotliwością co dwa dni po około 500 litrów na zamówienie przesłane pismem lub pocztą elektroniczną.
•zgodnie z wymaganiami: Normy PN-EN 590+A1:2017-06
Zadanie nr 3 - Dostawa oleju napędowego na Plac Biomasy TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli, ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola
•Dostawy muszą być realizowane przy pomocy certyfikowanego, mobilnego dystrybutora przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych), w terminie 2 dni od dnia otrzymania Zamówienia i w ilościach wynikających z Zamówienia, ale nie mniejszych niż: 400 L
•w ilości szacowanej 60 000 l/rok z częstotliwością co dwa dni po około 500 – 1600 litrów na zamówienie przesłane pismem lub pocztą elektroniczną.
•zgodnie z wymaganiami: Normy PN-EN 590+A1:2017-06
Zadanie nr 4 – Dostawa oleju napędowego MMOP Jelnia w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli, ul. Wrzosowa, 37-450 Stalowa Wola
•Dostawy muszą być realizowane przy pomocy certyfikowanego, mobilnego dystrybutora przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych), w terminie 2 dni od dnia otrzymania Zamówienia i w ilościach wynikających z Zamówienia, ale nie mniejszych niż: 400 L
•w ilości szacowanej 35 000 l/rok z częstotliwością raz w tygodniu po około 600 – 1000 litrów na zamówienie przesłane pismem lub pocztą elektroniczną,
•zgodnie z wymaganiami: Normy PN-EN 590+A1:2017-06
Szczegółowe zasady zawarte są w SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2020 | 15:00


» Lokalizacja

Bioeko Grupa TAURON Sp. z o.o.
ul. Energetyków 13
37-450 Stalowa Wola


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa

» Dane nabywcy

Bioeko Grupa TAURON Sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się