Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w sezonie zimowym 2020/2021

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na dwie części:
Część 1: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Przytyk, Wolanów, Zakrzew, Kowala, Wierzbica, Iłża oraz ulic leżących w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Iłża.
Część 2: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Pionki, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Jastrzębia, Gózd, Skaryszew oraz ulic leżących w ciągu dróg powiatowych w m. Pionki i częściowo w mieście Skaryszew.
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Tomie III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Zestawienie rodzaju usług oraz planowanych ilości do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w Formularzach Kosztorysów ofertowych, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji.
Rzeczywista ilość jednostek obmiarowych wynikać będzie z panujących warunków atmosferycznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.08.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Graniczna 24
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
ul. Graniczna 24
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się