USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I SEPARATORÓW TŁUSZCZY

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i wywozu nieczystości płynnych z szamb i tłuszczy z separatorów w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym jego zakres i warunki realizacji, określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy, stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Czajkowskiego 109
Wrocław 51-147
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
Wrocław 51-147
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się