Odgazowania III kwatery składowiska odpadów na terenie składowiska odpadów komunalnych w Gliwicach przy ul. Rybnickiej

» Opis zapytania

Roboty obejmują wykonanie instalacji pozyskiwania biogazu składowiskowego w zakresie robót:

I. pierwszy poziom realizacji - rzędna wysokości ok. 268,80-272,70 mnpm, , która składa się z następujących elementów:
- horyzontalnych rurociągów gazowych odprowadzenia biogazu - siedem poziomych studni odgazowujących z rur perforowanych PE fi 110 mm o długości 1081,9 m, dla I-go poziomu odpadów ok. 268,80-272,70 mnpm,
- rurociągów ssących gazowych z rur pełnych PE fi 63 mm o długości 910,7 m, dla 1-go poziomu odpadów,
- kontenera połączeniowego biogazu KP wraz wyposażeniem i kanalizacją odwodnienia,
- odwadniaczy bateryjnych - rura PE fi 315 mm,
- rurociągu zbiorczego biogazu rura pełna PE fi 160 mm o długości 80,5 m z podłączeniem do istniejącej instalacji odgazowania,
- linia kablowa zasilania elektrycznego kontenera KP - kabel lkV typu YAKY 4x25mm2 o długości 80 m, oraz kabek lkV typ YKY- 5x4mm2 o długości 15 m złącza kablowego.
Szczegółowy opis stanowi opis przedmiotu zamówienia-Załącznik nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Zwycięstwa 36
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 36
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się