Wywóz nieczystości stałych z siedziby II Oddziału ZUS w Warszawie oraz Inspektoratu ZUS Warszawa Praga Północ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych (odpady komunalne zmieszane oraz odpady segregowane – plastik i szkło) z posesji:
1) II Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 25,
2) Inspektoratu ZUS Warszawa Praga Północ przy ul. 11 Listopada 15a.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Podskarbińska 25
Warszawa 03-829
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie
Podskarbińska 25
Warszawa 03-829
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się