dostawa energii elektrycznej do siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.08.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Jana Kazimierza 5
Warszawa 01-248
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Jana Kazimierza 5
Warszawa 01-248
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się