„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 191212, 191210, Ex190503, 160103".

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 191212, 191210, Ex190503, 160103.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.08.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. St. Staszica 6
Bolesławiec 59-700
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu
ul. St. Staszica 6
Bolesławiec 59-700
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się