Sprzedaż odpadów złomu kolorowego o kodach [16 06 01, 16 02 14, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 11] - PGE EC oddział Kraków