Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2 terminach dla każdego z 3 miejsc wskazanych na terenie gminy, w tym: załadunek, odbiór odpadów transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi: 386 Mg.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Główna 6
Szepietowo 18-210
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Szepietowo
ul. Główna 6
Szepietowo 18-210
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się