Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siennica Różana

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (zmieszanych-niesegregowanych pozostałych po segregacji odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Siennica Różana z 14 sołectw: Rudka, Siennica Królewska Duża, Siennica Różana, Siennica Królewska Mała, Stójło, Wola Siennicka, Baraki, Maciejów, Boruń, Kozieniec, Zagroda, Żdżanne, Zwierzyniec, Wierzchowiny, wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych przy zabudowie wielorodzinnej oraz odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz opon będzie odbywać się także poprzez wystawianie przez właścicieli przed nieruchomościami
w terminie ustalonym przez Zamawiającego z Wykonawcą, określonym w harmonogramie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Siennica Różana 1
Siennica Różana 22-304
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Siennica Różana
Siennica Różana 1
Siennica Różana 22-304
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się