ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWYCH PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021 NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO Z PODZIAŁEM NA 20 CZĘŚCI

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w okresie od 15 października 2020 r. do 31 marca 2021 r.
2. Zakres usług obejmuje :
• usuwanie (odśnieżanie) śniegu z jezdni dróg,
• zwalczanie śliskości materiałem Zamawiającego ( mieszanina piasku z solą ),
• załadunek materiału na piaskarki,
• dyżur sprzętu w dyspozycji Zamawiającego po jego wezwaniu.
3. Zakresy usług wymienione powyżej mają zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom ruchu w warunkach zimowych na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg.
4. Teren działania służb zimowego utrzymania podzielono na rejony w celu równoczesnego działania w obrębie całego obszaru powiatu :
część 1 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową lub ciągnikową
– rejon 1
część 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką PZD ( nośnik samochodowy lub ciągnik z przyczepą) – rejon 2
część 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową lub ciągnikową
– rejon 3
część 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową lub ciągnikową
– rejon 4
część 5 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową lub ciągnikową
– rejon 5
część 6 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową lub ciągnikową
– rejon 6
część 7 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową lub ciągnikową
– rejon 7
część 8 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową lub ciągnikową
– rejon 8
część 9 –zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką
ciągnikową lub samochodową – rejon 9
część 10 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką
ciągnikową lub samochodową – rejon 10
część 11 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką
ciągnikową lub samochodową – rejon 11
część 12 – odśnieżanie równiarką – rejon 1
część 13 – odśnieżanie równiarką – rejon 3 i 4
część 14 – odśnieżanie równiarką – rejon 6, 7
część 15 – odśnieżanie równiarką – rejon 5 i 8
część 16 – odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki powyżej 2 m3
– rejon 1 i 3
część 17 – odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki powyżej 2 m3
– rejon 4
część 18 – odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki powyżej 2 m3
– rejon 5 i 8
część 19 – odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki powyżej 2 m3
– rejon 6
część 20 – odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki powyżej 2 m3
– rejon 7

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Toruńska 200
Koło 62-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Toruńska 200
Koło 62-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się